344-484 วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น (2/2556)


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
344-484 วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น (2/2556)

รหัสวิชา
8974

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

วัน - เวลาเรียน  พุธ 9.00-10.00 น. ห้อง CS201 และ พฤหัสบดี 13.00 -15.00 น. ห้อง CS101


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books