home344-484 วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น (2/2556)
personperson_add
344-484 วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น (2/2556)

ผู้สอน
person
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
344-484 วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น (2/2556)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8974

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วัน - เวลาเรียน  พุธ 9.00-10.00 น. ห้อง CS201 และ พฤหัสบดี 13.00 -15.00 น. ห้อง CS101


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)