344-484 วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น (2/2556)


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
344-484 วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น (2/2556)

Class ID
8974

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)