เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

344-484 วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น (2/2556)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วัน - เวลาเรียน  พุธ 9.00-10.00 น. ห้อง CS201 และ พฤหัสบดี 13.00 -15.00 น. ห้อง CS101