55047.041


ผู้สอน
วนิดา คำประไพ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
55047.041

รหัสวิชา
8979

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์


฿99.00 -80.3%
฿149.00 -49.66%
฿299.00 -26.42%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)