homeบัญชีการเงินเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
person
บัญชีการเงินเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม

ผู้สอน
นางสาว ปวิณญดา บุญรมย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
บัญชีการเงินเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
898

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา "บัญชีการเงินเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม" ค่ะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)