บัญชีการเงินเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม


ผู้สอน
นางสาว ปวิณญดา บุญรมย์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
บัญชีการเงินเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม

รหัสวิชา
898

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา "บัญชีการเงินเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม" ค่ะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books