homeบัญชีการเงินเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
personperson_add
บัญชีการเงินเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม

ผู้สอน
person
นางสาว ปวิณญดา บุญรมย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
บัญชีการเงินเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
898

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา "บัญชีการเงินเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม" ค่ะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)