ผู้สอน
นส วนิตตา สีทองคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Physics 2 ว1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8981

สถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนวิชาฟิสิกส์ 2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตเกษตร โครงการการศึกษาพหุภาษา