ผู้สอน
อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คพ211 วิทยาการคอมพิวเตอร์1 (นักศึกษาสถิติ)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8989

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้


คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี