homeว30203 Physics M.5 Term 1
personperson_add
ว30203 Physics M.5 Term 1

ผู้สอน
นาย กอบชัย จันทร์ศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ว30203 Physics M.5 Term 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8991

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

1.สมดุลของวัตถุและสภาพยืดหยุ่น

2. คลื่นกล

3. เสียง

4. แสง แสงเชิงฟิสิกส์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)