homeว30203 Physics M.5 Term 1
person
ว30203 Physics M.5 Term 1

ผู้สอน
นาย กอบชัย จันทร์ศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ว30203 Physics M.5 Term 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8991

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

1.สมดุลของวัตถุและสภาพยืดหยุ่น

2. คลื่นกล

3. เสียง

4. แสง แสงเชิงฟิสิกส์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)