เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ว30203 Physics M.5 Term 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1.สมดุลของวัตถุและสภาพยืดหยุ่น

2. คลื่นกล

3. เสียง

4. แสง แสงเชิงฟิสิกส์