สังคมศึกษา 3
ผู้สอน

นางสาว ทัศอร คิดปัญญาเลิศ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9

สถานศึกษา
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อ ระหว่างผู้สอน และผู้เรียน รายวิชา ส22101 ชั้น ม.2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.