ชั้นประถม ป.6


ผู้สอน
Kru สุพจน์ พันธ์ทิพย์
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 13 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถม ป.6

รหัสวิชา
90

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านท่านุ่น

คำอธิบายวิชา

อิสลามศึกษา......เฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านท่านุ่นที่เรียนวิชานี้เท่านั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books