homeชั้นประถม ป.6
personperson_add
ชั้นประถม ป.6

ผู้สอน
person
Kru สุพจน์ พันธ์ทิพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถม ป.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
90

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านท่านุ่น

คำอธิบายชั้นเรียน

อิสลามศึกษา......เฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านท่านุ่นที่เรียนวิชานี้เท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)