homeชั้นประถม ป.6
person
ชั้นประถม ป.6

ผู้สอน
Kru สุพจน์ พันธ์ทิพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถม ป.6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
90

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านท่านุ่น

คำอธิบายวิชา

อิสลามศึกษา......เฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านท่านุ่นที่เรียนวิชานี้เท่านั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)