homeอ20102 Fundamental English 2 (ENG2 for 7th grade)
person
อ20102 Fundamental English 2 (ENG2 for 7th grade)

ผู้สอน
Mr. Jedsada Dulyaphaisan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อ20102 Fundamental English 2 (ENG2 for 7th grade)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9001

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)