homeคณิตศาสตร์ 2
personperson_add
คณิตศาสตร์ 2

ผู้สอน
person
นางสาว สุภาณี หนูหีด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9006

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา  คณิตศาสตร์ 2  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  รหัสวิชา  ค21102

ครูผู้สอน  อ.สุภาณี  หนูหีดClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)