เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

926-385 Food and Beverage Management

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

Food and Beverage functions, Menu planning, Cost Control, Quality Management in F&B, Restaurant Management, Staff issues in F&B Mgt., Marketing for F&B