กิจกรรมสาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ผู้สอน

นงเยาว์ เมืองดี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
กิจกรรมสาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9022

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการการประชุมและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.