homeการงานประถม6
person
การงานประถม6

ผู้สอน
นาย ไพฑูรย์ จันทร์ชุม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานประถม6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9027

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เนื้อหารายวิชานี้ใช่เฉพาะนักเรียนชั้น ป 6


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)