homeการงานประถม6
personperson_add
การงานประถม6

ผู้สอน
person
นาย ไพฑูรย์ จันทร์ชุม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานประถม6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9027

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชานี้ใช่เฉพาะนักเรียนชั้น ป 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)