homeวิชาวิทยาศาสตร์
personperson_add
วิชาวิทยาศาสตร์

ผู้สอน
person
นางสาว อนุธิดา พัฒจันทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9030

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เพื่อการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)