ผู้สอน
นางสาว กาญจนา นาคสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย ปฐมวัย 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9035

สถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับชัน


คำอธิบายชั้นเรียน

สังกัด อบต.คันธุลี อ.ท่าชนะ