homeสุขศึกษาและพลศึกษา ม.2
person
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2

ผู้สอน
เสาวนีย์ เสนขวัญแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9044

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ใช้ในการศึกษาและให้ความรู้แก่ผู้เรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)