ผู้สอน
นาง รัชนี ฉิมภักดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ปฐมวัย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9047

สถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสมัยสุวรรณ


คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาปฐมวัย