เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

เกี่ยวกับชั้นเรียนเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนจารย์วิทยาคาร