มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1


ผู้สอน
นาย บุญสม ปัญญาเหลือ
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

รหัสวิชา
905

สถานศึกษา
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร

คำอธิบายวิชา

เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนจารย์วิทยาคาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books