homeมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1
person
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

ผู้สอน
นาย บุญสม ปัญญาเหลือ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
905

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนจารย์วิทยาคาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)