การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ_YCC (อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ)

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการเชิงวัตถุ คลาส การรับทอดคุณสมบัติ