การงานอาชีพและเทคโนโลยี3
ผู้สอน

นาย วีระศักดิ์ สอนอาจ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9052

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.