homeวิชาสังคมศึกษา ส23102 ชั้น ม.3/1
person
วิชาสังคมศึกษา ส23102 ชั้น ม.3/1

ผู้สอน
นาย มูฮำมัด ฮาเระ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาสังคมศึกษา ส23102 ชั้น ม.3/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9055

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาพื้นฐาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)