วรรณกรรมปัจจุบัน
ผู้สอน

เกศสุนีย์ จันทร์ประสิทธิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วรรณกรรมปัจจุบัน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9056

สถานศึกษา
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเพิ่มเติมชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.