homeวิชาวิทยาศาสตร์
personperson_add
วิชาวิทยาศาสตร์

ผู้สอน
นาย ปรพล กลับศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9058

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาพื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)