homeวิชาวิทยาศาสตร์ชั้น ป.3
personperson_add
วิชาวิทยาศาสตร์ชั้น ป.3

ผู้สอน
นางสาว สุชาวดี พรหมเสน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ชั้น ป.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9061

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาพื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)