homeวิชาการงาน ป.4
person
วิชาการงาน ป.4

ผู้สอน
นางสาว จิรนันท์ จิระพันธ์ทวีวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการงาน ป.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9065

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาการงานอาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)