ผู้สอน
นางสาว อรษา คชสิทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

อังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9072

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านเขาสามยอด


คำอธิบายชั้นเรียน

สามารถอ่านและแปลคำศัพท์ได้