homeอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1
personperson_add
อังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1

ผู้สอน
นางสาว อรษา คชสิทธิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9072

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สามารถอ่านและแปลคำศัพท์ได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)