homeวิชาว่าความและศาลจำลอง (1307 403)
person
วิชาว่าความและศาลจำลอง (1307 403)

ผู้สอน
นาย ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาว่าความและศาลจำลอง (1307 403)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9083

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาว่าความและศาลจำลอง เน้นศึกษาและฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จำลองกระบวนการพิจารณาคดี นับแต่การเตรียมคดี การร่างคำฟ้อง คำให้การ แถลงการณ์และคำร้องต่างๆศึกษาและฝึกหัดงานการให้คำปรึกษากฎหมายภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงตามที่ประชาชนมาขอคำปรึกษา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในคดีที่สมมุติขึ้น การร่างนิติกรรมและสัญญาต่างๆ การจัดตั้งและบริหารสำนักงานทนายความและบริการต่างๆที่เกี่ยวกับกฎหมาย



ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)