homeวิชาว่าความและศาลจำลอง (1307 403)
personperson_add
วิชาว่าความและศาลจำลอง (1307 403)

ผู้สอน
นาย ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาว่าความและศาลจำลอง (1307 403)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9083

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาว่าความและศาลจำลอง เน้นศึกษาและฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จำลองกระบวนการพิจารณาคดี นับแต่การเตรียมคดี การร่างคำฟ้อง คำให้การ แถลงการณ์และคำร้องต่างๆศึกษาและฝึกหัดงานการให้คำปรึกษากฎหมายภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงตามที่ประชาชนมาขอคำปรึกษา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในคดีที่สมมุติขึ้น การร่างนิติกรรมและสัญญาต่างๆ การจัดตั้งและบริหารสำนักงานทนายความและบริการต่างๆที่เกี่ยวกับกฎหมายClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)