เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาว่าความและศาลจำลอง (1307 403)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาว่าความและศาลจำลอง เน้นศึกษาและฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จำลองกระบวนการพิจารณาคดี นับแต่การเตรียมคดี การร่างคำฟ้อง คำให้การ แถลงการณ์และคำร้องต่างๆศึกษาและฝึกหัดงานการให้คำปรึกษากฎหมายภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงตามที่ประชาชนมาขอคำปรึกษา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในคดีที่สมมุติขึ้น การร่างนิติกรรมและสัญญาต่างๆ การจัดตั้งและบริหารสำนักงานทนายความและบริการต่างๆที่เกี่ยวกับกฎหมาย