homeการจัดการเอกสารอ้างอิง
person
การจัดการเอกสารอ้างอิง

ผู้สอน
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการเอกสารอ้างอิง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9098

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้โปรแกรมในการจัดการเอกสารอ้างอิง เพื่อการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน งานวิจัย และงานค้นคว้าหาความรู้ การใช้โปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิง จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการเอกสารต่างๆที่รวบรวมไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)