homeการจัดการเอกสารอ้างอิง
personperson_add
การจัดการเอกสารอ้างอิง

ผู้สอน
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการเอกสารอ้างอิง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9098

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้โปรแกรมในการจัดการเอกสารอ้างอิง เพื่อการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน งานวิจัย และงานค้นคว้าหาความรู้ การใช้โปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิง จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการเอกสารต่างๆที่รวบรวมไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)