homeคอมพิวเตอร์กราฟิค
personperson_add
คอมพิวเตอร์กราฟิค

ผู้สอน
นาย ทศวัฒน์ โพธิ์ชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์กราฟิค

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9102

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)