คอมพิวเตอร์กราฟิค
ผู้สอน

นาย ทศวัฒน์ โพธิ์ชัย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์กราฟิค

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9102

สถานศึกษา
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.