homeวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ ห้อง 1/6 พณ
personperson_add
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ ห้อง 1/6 พณ

ผู้สอน
นางสาว สาวิณี บุญผลึก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ ห้อง 1/6 พณ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9106

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

-------


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)