เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

183046 Construction Engineering and Management 2/56

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

183046 Construction Engineering and Management 2/56

Sec 1 วันพฤหัส เริ่มเรียนครั้งแรกวันพฤหัสที่ 14 พฤศจิกายน 2556 

Sec 2 วันอังคาร เริ่มเรียนครั้งแรกวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556

สามารถดูรายละเอียดวันเวลาเรียนและห้องเรียนได้โดยละเอียดเมื่อสมัครเข้าห้องเรียนและได้รับอนุมัติแล้ว