PHE201

ผู้สอน
ดร. พวงรัตน์ จินพล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
PHE201

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9112

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางการสาธารณสุข งานบริการสารสนเทศด้านสาธารณสุข การสืบค้นและการประมวลผลข้อมูลด้านสาธารณสุขทางอิเล็กทรอนิคส์และอินเทอร์เน็ต การจัดการสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและการประกันคุณภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)