homeคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
person
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ผู้สอน
ศรีรัตน์ ฟุ้งทศธรรม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9118

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คณะแพทยศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)