homeEC201-220 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
person
EC201-220 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์

ผู้สอน
yahaya yahaya ยะหะยา นิแว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
EC201-220 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9137

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อธิบายสถากาณ์ทางเศรษฐศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)