homeป.งานบริการคอมพิวเตอร์ ปวช.3
person
ป.งานบริการคอมพิวเตอร์ ปวช.3

ผู้สอน
พิศาล วัชรสุธากร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ป.งานบริการคอมพิวเตอร์ ปวช.3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9146

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนสำหรับเรียนรู้ วิชาชีพคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)