homeป.งานบริการคอมพิวเตอร์ ปวช.3
personperson_add
ป.งานบริการคอมพิวเตอร์ ปวช.3

ผู้สอน
พิศาล วัชรสุธากร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ป.งานบริการคอมพิวเตอร์ ปวช.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9146

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับเรียนรู้ วิชาชีพคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)