ผู้สอน
Aj. Hambalee Jehma
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ENGLISH II 142-112 section 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9150

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

English II Academic Encounters