การนำเสนอข้อมูล ปวช.2 เทคโนสิชล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับเรียนรู้การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล