homeการนำเสนอข้อมูล ปวช.2 เทคโนสิชล
personperson_add
การนำเสนอข้อมูล ปวช.2 เทคโนสิชล

ผู้สอน
พิศาล วัชรสุธากร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การนำเสนอข้อมูล ปวช.2 เทคโนสิชล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9154

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับเรียนรู้การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)