การนำเสนอข้อมูล ปวช.2 เทคโนสิชล

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับเรียนรู้การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล