คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ระดับชั้น-ปวส.1 คหกรรมอาหารและโภชนาการ

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีครับนักเรียน ที่ น่ารักทุกคน