ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ระดับชั้น ปวช. 2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

หวัด ดี ป่าวครับ