homeการเป็นผู้ประกอบการ
person
การเป็นผู้ประกอบการ

ผู้สอน
นาย ไพโรจน์ บุตรชีวัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ

หมายเลขของวิชา (Class ID)
9168

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อยู่ระหว่างปรับปรุง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)