เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

PHYI-2-56

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ กฏการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่เป็นวงกลม งานและพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัมเชิงเส้นและการชน การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง การกลิ้งและโมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนที่แบบสั่น กฏของความโน้มถ่วง สมดุลสถิต สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล คลื่นและเสียง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ซ