EMII

ผู้สอน
นางสาว สุนารี บดีพงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
EMII

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9172

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สมการแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ท่อนำคลื่น สายอากาศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)