homePhysics 2 ว2
person
Physics 2 ว2

ผู้สอน
น.ส. ธัญยธรณ์ อริยวิรวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
Physics 2 ว2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9190

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ 2 (ว 31217) 

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์รุ่งวิไล พูนศักดิ์ขจร

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนวิทย์ กลุ่ม 2 (ว2)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)