homeการเขียนโปรแกรมพัฒนาหุ่นยนต์ เทอม 2 ปีการศึกษา 2556
personperson_add
การเขียนโปรแกรมพัฒนาหุ่นยนต์ เทอม 2 ปีการศึกษา 2556

ผู้สอน
person
นางสาว ปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเขียนโปรแกรมพัฒนาหุ่นยนต์ เทอม 2 ปีการศึกษา 2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9199

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมในการควบคุมหุ่นยนต์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)