homeสัมมนาปัญหาการจัดการ
personperson_add
สัมมนาปัญหาการจัดการ

ผู้สอน
นางสาว ัอำพาภรณ์ บาลี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สัมมนาปัญหาการจัดการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9201

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สัมมนาปัญหาการจัดการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)