ผู้สอน
ดร. สุทิพย์ เป้งทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล section 1, semester 2/2556


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9204

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

เวลาเรียน จันทร์8.00-11.20 ห้อง 33.403