4000108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการอาชีพ 3(2-2-5)
ผู้สอน

ดร. ทองอินทร์ ไหวดี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
4000108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการอาชีพ 3(2-2-5)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9228

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.