homeโปรแกรมนำเสนอข้อมูล ม.4/1
person
โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ม.4/1

ผู้สอน
นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ม.4/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9234

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ม.4/1

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

สพม.34


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)