homeมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

ผู้สอน
นาง สุมิตรา จิตต์ศรัทธา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9238

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เข้าเรียนเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)