มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เข้าเรียนเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7