มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
ผู้สอน

นาง สุมิตรา จิตต์ศรัทธา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9239

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดทรงธรรม

คำอธิบายชั้นเรียน

เข้าเรียนเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.